Photo by David Travis on Unsplash - Refleksioner fra parforholds-workshoppen
Parforhold,Selvudvikling

Refleksioner fra parforholds-workshoppen

Jeg lovede workshopholdet i tirsdags at sende dem mine noter. Jeg tænkte, hvorfor ikke bare dele dem her på bloggen, så andre også kan få nytte af dem? Så here goes.

Jeg indledte med at redegøre for hvorfor jeg interesserer mig for parforholdsdynamikken. Det kom der disse refleksioner ud af:

 • Vi kom ind på hvorfor det er vigtigt at have solide og stærke relationer. Med afsæt i den 80 år lang forskning fra Harvard University, Harvard Study of Adult Development, er det tydeligt at se sammenhængen mellem gode relationer og vores livskvalitet og tilfredshed.
 • At arbejde med sine relationer går hånd i hånd med selvudvikling. Vi kan ikke have gode tilfredsstillende relationer med vores nærmeste, når vi ikke samtidig forsøger at forstå os selv og gøre en indsats for at forbedre os, vores adfærd, og vores karakter.
 • Selvudvikling og spiritualitet er to sider af samme mønt. Autentisk selvudvikling hviler på en forudsætning om at vores liv har en mening og et iboende formål. Formålet kan være formuleret på forskellige måder, men i sidste instans handler det om at vi nærmer os de højeste værdier og det ultimativ gode. Alle spirituelle traditioner har dette erklærede formål.
 • Grundsynet på ægteskab er at to forskellige og uafhængige sjæle har valgt at forene deres liv og dermed deres livshistorier. Disse sjæle har hver især deres historier, tilknytningsstil, oplevelser, temperamenter, dispositioner, blinde vinkler, styrker, svagheder, præferencer, drømme og ambitioner.
 • Hemmeligheden for at lykkes i ægteskabet er at bruge forholdet som en mekanisme til at forfine sin personlighed og karakter. Hvor den ene halter, må den anden tage over. Når den anden snubler, fører den første. Et ægteskab der ikke er baseret på ligeværd, respekt og kærlighed er dømt til at visne og blive en karikatur af hvad der er muligt at opnå som et par.
 • Ægteskabet repræsenterer menneskets konstante stræben efter at harmonere mellem vores to grundlæggende behov. Navnlig behovet for fællesskab på den ene side og behovet for selvstændighed på den anden side. Intet forhold udfordrer denne dynamik mere end ægteskabet.

Photo by Fabrizio Verrecchia on Unsplash 1024x657 - Refleksioner fra parforholds-workshoppen

Den amerikansk-libanesiske digter Khalil Gibran summerer det smukt i sin bog ’Profeten’:

Da talte Almitra atter og sagde: Og hvad om ægteskab, herre?
Og han svarede:
Sammen blev I født, og sammen skal I forblive.
Når dødens hvide vinge øder jeres dage, skal I forblive sammen,
ja, sammen skal I forblive endog i Guds tavse erindring.
Men lad der være afstande i Jert samvær.
Og lad himlens brise danse imellem jer.
Elsk hverandre, men gør ikke kærlighed til en forpligtelse,
Snarere skal den være som vuggende vande mellem sjælenes kyster
Fyld hinandens bæger, men drik af hver sit.
Giv hinanden af jert brød, men spis ikke af samme skive,
Syng og dans tilsammen og vær glad, men lad dog hinanden alene.
Ligesom luttens strenge er alene, om end de sitrer med samme melodi.
Giv jeres hjerter, men ikke som hinandens besiddelse?
Thi kun livets hånd kan rumme jeres hjerter.
Og stå, sammen, men dog ikke for nær hinanden;
Thi templets søjler er adskilt,
Og cypressen og egetræet vokser ikke i hinandens skygge 

Fra bogen “PROFETEN” af Khalil Gibran

De 7 principper for et varigt ægteskab:

Da disse forudsætninger blev klarlagt tog vi fat på konkrete skridt man kunne tage for at bruge ægteskabet til at forfine sin karakter.

Vi tog afsæt i John Gottmans forskning om det succesfulde parforhold.

Han beskriver syv principper for det gode og varige ægteskab og de fire dommedagsryttere der leder til dysfunktion. Her er min fortolkning af disse principper:

 1. Udvid dit ’kort’ over din ægtefælle: se din ægtefælle som en ’ukendt’ person, som du er interesseret i at lærer at kende. Vi tror vi kender vores ægtefæller, men i virkeligheden har vi kun adgang til en lille del af dem. Udforsk andre dimensioner af hinanden. Vær nysgerrige og stil hinanden spørgsmål. Du vil blive overrasket over hvor dyb en brønd din ægtefælle i virkligheden er.
 2. Udvis taknemmelighed ved  at give opmærksomhed til de sider af din ægtefælle som du elsker og beundrer. Gør det til en vane jævnligt at skrive tre kvaliteter ned på et stykke papir, som du elsker ved din partner. Sørg for at knytte reelle begivenheder som eksempler på hvordan disse egenskaber viser sig. Det vi giver opmærksomhed, har en tendens til at vokse og florere. De vi negligerer, visner og dør hen.
 3. Brug hinanden i med- og modgang: Skab tillid til hinanden ved at bruge hinanden når I føler jer sårbare. Vores sårbarhed gør os stærkere, som jeg beskriver i dette indlæg. Det bånd der binder os til hinanden, bliver stærkere. Ved at bruge hinanden letter vi vores byrder, både fysisk og psykisk. Når vi sætter ord på vores bekymringer, sorger og skuffelser sker der to ting. Vi opnår større forståelse for os selv og de processer vi gennemgår blot ved at få mulighed for at sætte ord på dem sammen med et andet menneske. Derudover broderer vi videre på det stof som vores fælles liv er gjort af.
 4. Lyt til hinanden og vær åbne for at lade jer påvirke. Dette råd er særligt vigtigt når vi er uenige. Oftest er vi så fastlåste på vores egne holdninger, at vi tror at vi giver kul på os selv, blot ved at lytte til den anden. Vær i rolig vished om, at det intet tager fra dig at lytte. Det værste der kan ske, er at du bliver klogere. Vores holdning behøver ikke at ændre sig blot, fordi vi oprigtigt lytter til den anden, og forsøger at forstå ’hvor de kommer fra’.
 5. Tal om og løs de problemer der KAN løses. De praktiske af slagsen, som oftest kræver logistisk planlægning og tålmodighed. Her er det også særligt vigtigt at forhandle rollefordeling og pligter. Problemerne i denne kategori kan også have deres rødder i, at vi ikke selv er klar over, hvad vi har behov for. Hvad vi mangler, hvor vi har givet for meget af os selv. Men sørg for at tage problemerne en bid ad gangen. Ingen forandrer deres fastgroede vaner over nat.
 6. Vær overbærende overfor hinanden. Der er visse ting, vi som par, aldrig vil være enige om. I er trods alt to forskellige mennesker med to måder at se virkeligheden på. Vær parat til at tilgive på samme måde som du selv ønsker at blive tilgivet. Brug princip 2 til at påminde om alt det gode jeres ægteskab i øvrigt indeholder.
 7. Skab fælles ritualer der forener og giver jer et fælles mål. Noget i kan grine af sammen, noget i kan kæmpe for sammen. Der er intet der styrker fællesskaber som et forenet mål. Det kan være daglige ritualer, fællesbønner, frivillige projekter. Kun fantasien sætter grænsen. Fælles projekter eksponerer jer også for hinandens personligheder, hvor der er mulighed for at forny jeres syn på hinanden jf. princip nummer 1.

De fire dommedagsryttere

Adfærd og indstillinger der er dræbende for kærligheden er følgende:

 • Uhæmmet kritik. At reducere hinanden til en-dimensionelle karikaturer af vores personlighed. Beskyldninger som: ’Du er så egoistisk…’ destruerer et forhold.
 • Foragt: en indstilling der emmer af hovmod over for sin partner. Meningsløshed og kynisme er grundattituden. En følelse der også kan udspringe fra en ophobning af mange års bitterhed og manglende resolution.
 • Manglende ansvars: at fastholde sig selv i offerrollen ødelægger forholdet, fordi man lader dårlige vaner gro fast, man vender det blinde øje til hvad man i øvrigt kan tage fat på og ændre ved sin egen adfærd. Man opgiver sin agens, dvs. ens evne til at træffe beslutninger for sig selv og sit liv.
 • Tilbagetrækning: Muthed og lukkethed. Man opgiver troen på at blive mødt med forståelse. Man er domineret af en grundlæggende mangel på tillid til sig selv og sin ægtefælle. Man holder følelserne inde.

De fem kærlighedssprog

Til slut kom vi ind på en metode som hedder ‘De fem kærlighedssprog’, udviklet af Gary Chapman  Ideerne beskriver hvordan vi kan ende i onde cirkler, når vi ikke taler samme kærlighedssprog som vores ægtefælle. Med andre ord; vi kan have de bedste intentioner hver især og alligevel opleve at vores behov for kærlighed ikke bliver mødt. Her er en opsummering af de grundlæggende ideer, som jeg forstår dem:

 1. Ord og komplimenter: en del mennesker, giver og modtager kærlighed ved at sætte ord på deres værdsættelse. De føler sig elsket når deres partner fortæller, hvor højt de elsker dem. Når de får komplimenter for deres udseende svæver de i den syvende himmel. For andre er det dejligt at høre men grundlæggende mærker de ikke kærligheden på denne måde
 2. Den anden gruppe trives med at deres partner afsætter tid til dem. Med tid menes der her opmærksomhed og interesse i dem. Når de mærker at deres partner tager deres tanker, følelser og oplevelser alvorligt summer de af kærlighed. For andre kan det være en dejlig stund men ikke nødvendigvis deres kærlighedssprog.Photo by Evan Kirby on Unsplash 300x200 - Refleksioner fra parforholds-workshoppen
 3. Så er der gruppen af os der elsker at modtage gaver. Små som store gaver. For denne gruppe kan en simpel blomst redde dagen eller weekenden. Især når det er en gave der er givet med tanke for den andens præferencer, smag, behov osv. For andre er en gave en dejlig gestus og et friskt pust i hverdagens trummerum.

4. Tjenester er ligeledes et kærlighedssprog. Dette sprog kommunikerer en måde at være forudseende og hensynsfuld. At man har sin ægtefælles omstændigheder for øje, at man forsøger at hjælpe så meget som muligt. Det kan enten være gennem husligt arbejde. Eller at gå en tur med børnene hvis den anden har brug for lidt alene-tid. Eller at man sørger for at tilberede en særlig livret eller hvad der nu måtte kommunikere at man har sin ægtefælles situation for øje.

5. Det sidste kærlighedssprog er berøring. Et kærligt strejf over kinden. At holde i hånd. At ligge og nusse i sofaen. At kramme og kysse jævnligt. Fysisk berøring er et kraftfuldt sprog, der ligger til grund for vores tidligste udvikling, og kan på ingen måde undervurderes. Alligevel er det meget forskelligt hvor udpræget behov for berøring vi hver især har. De fleste vil ikke undvære denne del af forholdet, men det er ikke alle der mærker den dybe kærlighed gennem dette sprog.

Det er mine noter for workshoppen. Jeg håber, at I der læser med, også har fået gavn af dem. Fremtidige workshop om parforholdet vil blandt andet være inspireret af disse punkter.

Se frem til at der bliver åbnet op for tilmelding.

De bedste hilsner, Hamida

Hamida Naji

Mit navn er Hamida, jeg er 38 år gammel, og har været gift med Karim, min mand, siden 2003. Jeg er desuden også den heldige mor til tre dejlige børn Ayah, Aisha og Isa.

Du kan måske også lide...

2 Kommentarer

 1. Fozia siger:

  Tak for det pragtfulde indlæg.. Der er så meget at lære af. Virkelige gode punkter

  1. Selv tak, Kære Fouzia,
   Så fedt at se at det jeg skriver rent faktisk har en positiv virkning. De bedste ønsker herfra

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.